Statut – temeljni akt uspješnog poslovanja

Piše: Ida Serdarević | Objavljeno: 18.12.2017.
  • Statut – temeljni akt uspješnog poslovanja

Ako ste se odlučili za osnivanje neprofitne organizacije,  prvi korak na tom putu je sastavljanje Statuta. Kroz godine iskustva, vidjela sam da dosta neprofitnih organizacija koristi sistem „ copy/paste“ što je pogrešno. Zašto? Zato što će možda Vaša neprofitna organizacija imati više kategorija članstva, možda neće biti potrebe za većim brojem nadležnih tijela i dr.

Zašto je Statut važan?

Statut je zakon svake neprofitne organizacije, i sve što je u njemu navedeno toga se trebate držati odnosno nikakva odluka ne može pobiti ono što je u njemu navedeno (to se odnosi i na članarine), jedini način je izmjena postojećeg Statuta.

Koje su bitne stavke na koje trebate pripaziti?

1. navesti sve djelatnosti kojima će se neprofitna organizacija baviti sada ili planira u budućnosti (ukoliko želite pomagati drugim udrugama putem donacija, također navedite tu stavku u Statutu)

2. kategorija članstva (predlažem minimum dvije kategorije članstva, od kojih jedna ima pravo donošenja odluka na Skupštini i oslobođena je plaćanja članarine),

3. prema Zakonu o udrugama, neprofitna organizacija mora imati jedno nadležno tijelo odnosno Skupštinu stoga ako ne planirate imati veliki broj članova, onda nema potrebe i za Upravnim i Nadzornim odborom, jer ćete samim time sebi napraviti dodatan posao.

Zašto treba shvatiti ozbiljno vođenje neprofitne organizacije?

Godinama su neprofitne organizacije bile u tzv. „sivoj zoni“ i donošenjem Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, namjera je stvoriti transparetnije poslovanje.

Sama riječ zakon znači da svako ne pridržavanje zakonskih propisa dovodi do novčanih kazni koje nisu zanemarive.

U nastavku donosim neke od novčanih kazni:

ZAKON O UDRUGAMA

Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruga, a odgovorna osoba od 1000,00 do 5000,00 kunaako:

a) ne vodi popis članova udruge ili ga ne vodi na način propisan Zakonom

b) ne rabi naziv pod kojim je upisana u Registar udruga

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo i zakonski zastupnik u iznosu od 5000,00 kuna do 20.000,00 kuna, a novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo i zakonski zastupnik u iznosu od 1000,00 kuna do 10.000,00 kuna ako:

a) ne provodi samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola sukladno odredbama Zakona

b) ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama Zakona

c) ne dostavi izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava nadležnom tijelu državne uprave, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

d) ne vodi poslovne knjige dvojnog knjigovodstva sukladno odredbama Zakona

e) ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama Zakona

f)  ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona

g) ne upiše se u Registar neprofitnih organizacija

h)  ne izvijesti o promjeni podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija

 Autor: Ivana Ožegović

Pročitajte slijedeće