Što je zapravo komunikator?

Uređaji za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

Piše: Karlo Mjeda | Objavljeno: 05.04.2017.
  • Što je zapravo komunikator?

Komunikator je uređaj koji omogućava osobi s komunikacijskim teškoćama lakšu komunikaciju. Komunikatori, odnosno uređaji za augmentativnu i alternativnu komunikacija (AAC) mogu biti vrlo jednostavni mehanički uređaji, a mogu biti i jako napredni elektronički uređaji.

Dok komunikatore možemo razlikovati po načinu stvaranja govora. Jednostavniji komunikatori samo reproduciraju snimljeni (digitalizirani) govor. Napredniji komunikatori omogućavaju sintezu govora što daje puno veću fleksibilnost korištenja te nema više potrebe za snimanjem govornih poruka.