Google mijenja Adobe Flash Player u Chromeu

Piše: Ida Serdarević | Objavljeno: 12.12.2016.
  • Google  mijenja Adobe Flash Player u Chromeu

Google polako uvodi HTML5 korisnicima, a to će  napraviti u narednih mjesec dana . Počet će s 1 korisnika trenutne verzije Chromea. Do 1 sječnja svi korisnici dobiti  će update, što znači da ukoliko internet-stranice nemaju HTML5 player, Flash sadržaj se neće prikazivati.

Tako vjerni korisnici morati će manualno odobravati na svakoj stranici posebno. Dok na početku će se Flash moći odobravati samo za stranice koje korisnici posjećuju prvi put, ali do 1.1 će svaka stranica zahtijevati dozvolu korisnika za prikazivanje Flash sadržaja

 

 

Spomenimo kako Google nije prva kompanija koja će nažalost blokirati Flash sadržaj. Prošle godine je i Facebook uveo HTML5 za sve browsere.

Pročitajte slijedeće

Mali riječki tim SharkTeam

Mali riječki tim SharkTeam

Unazad nekoliko godina prate želje i potrebe potencijalnih korisnika, samim time trude se izbaciti što bolji proizvod, poštivajući korisnike i zadovoljavajući opće standarde