Palača Šećerane bit će novi Muzej grada Rijeke

Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, u Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti.

Piše: Karlo Mjeda | Objavljeno: 16.04.2017.
  • Palača Šećerane bit će novi Muzej grada Rijeke

Planirani zahvati rekonstrukcije i opremanja Palače Šećerane odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata kako bi se ova prekrasna barokna palača stavila u funkciju novog gradskog muzeja i pratećih turističkih sadržaja. U Palači će biti Muzej grada Rijeke. Zahvati na rekonstrukciji postojećeg prostora za potrebe galerijskog prostora planiraju se na način da se ne mijenjaju gabariti, vanjski izgled i nosiva konstrukcija objekta, već da se novi sadržaj, uz što manje intervencija, smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja građevine, a ona se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti. Ulazni prostor nalazi se u sredini prizemlja uz južno pročelje. U prizemlju, uz južno pročelje, smješteni su poslovni prostori. Prvi i drugi kat bit će izložbeni prostori muzeja. Na drugom katu, u velikoj dvorani i manjem tzv. lovačkom salonu, moći će se odvijati i razna kulturna događanja. Na trećem katu bit će prostori za rad kustosa i ostalog pratećeg osoblja. U potkrovlju bit će tehnički prostori muzeja i spremišta. Izvest će se i novo stubište za potrebe evakuacije uz istočno pročelje zgrade.

Projektom obnove bit će zadržani gabariti Palače, njezina konstrukcija i osnovni karakter prostora. Sve to bit će dodatno naglašeno funkcionalnom postavom vertikalnih komunikacija i obnovom detalja reprezentativne palače. Osnova budućeg izgleda temelji se na zadržavanju njezina reprezentativnog karaktera u novoj interpretaciji i uvođenjem novih elemenata koji su jednostavni i elegantni u korištenju.Palača Šećerane zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine. Hrvatski restauratorski zavod proveo je istraživanja unutar same zgrade i rezultati do kojih su došli nalažu promišljen odnos prema njezinoj budućoj namjeni. Palača Šećerane označava početke industrijalizacije u Rijeci. Kao kulturno dobro od iznimnog značaja za grad Rijeku, Palača Šećerane će kao Muzej grada Rijeke pričati priču o gradu – njegovom bogatom identitetu i povijesti, ujedno stvarajući značajan landmark u razvoju urbanog kulturnog turizma.Sagrađena je kao upravna zgrada tvornice šećera 1752. godine, na inicijativu tršćansko-riječke kompanije. Nakon požara 1785. značajno je obnovljena i opremljena baroknim interijerima sa zidnim slikama i štukaturom.U 19. stoljeću služila je kao upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. Predstavlja najkvalitetniju baroknu palaču na istočnoj jadranskoj obali, čija je izgradnja označila početak industrijskog razvoja Rijeke. Unutrašnjost zgrade bogato je ukrašena štukaturama, freskama i keramičkim pećima

Kompleks Benčić
Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, u Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti. Tako je u tijeku izgradnja prve faze Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u tzv. H objektu, a očekuje se da će radovi biti gotovi u svibnju.

Planirani zahvati odnose se izvođenje potrebnih zahvata za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. To se primarno odnosi na organizaciju i uređenje unutrašnjeg prostora tako da se osiguraju sanitarno higijenski uvjeti, uvjeti zaštite od požara i zaštite na radu i urede prostori potrebni za funkcioniranje galerijske djelatnosti. Zadržavaju se osnovna obilježja građevine, a ona se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se nužni sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Ukupna neto površina unutar obuhvata je 1550 m².

U prošloj godini izvedeni su radovi građenja stubišta između prizemlja i prvog kata u vrijednosti od 542.128,350 kn. Dodatno, radovi na zamjeni dijela stolarije vrijedni su 391.862,50 kn. Radovi koji se trenutno izvode su započeli u siječnju. Glavni izvođač radova je tvrtka VG5 d.o.o. Ljubljana, Slovenija. Vrijednost ugovorenih radova je 5.907.670,11 kn, rok izvođenja radova je svibanj 2017. godine. Stručni nadzor provodi tvrtka Karloline-Kling d.o.o. Lič.  Dakle, riječ je o investiciji vrijednoj ukupno o 6,8 milijuna kuna, a sredstva se izdvajaju iz proračuna Grada Rijeke.Radovi na izgradnji Dječje kuće (ciglena kuća) i nove knjižnice (T objekt), također u kompleksu Benčić tek predstoje, a realizacija ovih projekata financirat će se sredstvima Urbane aglomeracije Rijeka i to u iznosu od oko 62 milijuna kuna. Ugovor za dobivanje ovih bespovratnih sredstava trebao bi biti potpisan tijekom ove godine.Dječja kuća bit će ustanova u kulturi koja će djeci, na njima prilagođen način, nuditi kulturne sadržaje iz domene različitih riječkih kulturnih ustanova. U planu je i uređenje okoliša kompleksa Benčić.