Što je zapravo poslovni plan?

Piše: Ida Serdarević | Objavljeno: 15.05.2017.
  • Što je zapravo poslovni plan?

Što je zapravo poslovni plan? Poslovni plan je način kako najbolje i najbrže doći do određenih poslovnih projekata. On podrazumijeva sve potrebne ideje i planove koji se odnose na što učinkovitiju realizaciju. Pored toga svaki dobro razrađen poslovni plan sadrži količinu koliko će ljudskih i financijskih resursa biti potrebno da bi ostvarenje bilo moguće.Točka polaska kod svakog poslovnog plana uvijek se orijentira oko istog, a to je područje marketinga koje uključuje marketinški plan te planove za nabavu, proizvodnju i zadnje, ali ne manje bitno, financijski plan.Kao i svaki drugi plan u životu bilo da se veže za posao, ili neko drugo područje u životu tako je i poslovni plan prijeko potreban svima kako bi što više bili sigurni u uspješnost onoga što su zamislili. Upravo on omogućuje bolji pregled nad situacijom i kontrolu financija te ostalih resursa. Isto tako pomaže kod bolje kontrole nad svim mogućim rizicima koji se pritom mogu pojaviti i na bilo koji način ugroziti projekt. Ne postoji špranca za poslovni plan. Svaki je više manje drugačiji i ima svoja pravila, ali opet postoje neke smjernice koje mogu pomoći svakome tko se odluči na ovaj korak. Radi se o dokumentu u pisanom obliku koji mora imati barem 20 stranica. Ono što treba sadržavati je sljedeće: sažetak cijelog projekta (tu treba izdvojiti samo najvažnije), osnovni podaci o projektu, firmi s kojom se misli surađivati i detaljan financijski plan bez kojeg se ne može ništa. Tu su još grafikoni i dijagrami. Prezentacija uvijek započinje sa sažetkom u kojem su navedene sve bitnije stavke cijelog projekta. Nakon toga slijedi kratki prikaz vašeg budućeg projekta prikazanog preko raznih grafikona, jer ipak je to najbolji način za demonstraciju.Prilikom prezentacije troškova i prihoda uvijek je dobro cifre prikazivati prema mjesecima kako bi se detaljno vidio njihov porast, ili pad. Treba prikazati kretanje brojki po periodima, u ovom slučaju mjesecima. Svaki uspješan poslovni plan u sebi mora imati najmanju dozu rizika od neuspjeha i što veće izglede za uspjeh, a to je jedino moguće dugotrajnim istraživanjem i prikupljanjem informacija prije konačnog prelaska u realizaciju i prezentiranje pred šefovima.